**** ආයුබෝවන්! දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය නිල වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.**** ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
පෙබරවාරි 2018
බ්‍ර සි සෙ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය

නැවුම් පුවත්
  • ජාතික ළුලදායීතා සම්මාන - 2015: අමාත්‍යාංශ සහ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාල අංශයෙන් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය දෙවන ස්ථානය ලබා ගෙන ඇත.
  • කාර්යක්ෂම හා කාර්ය සඵල බවින් යුතුව ඵලදායී ලෙස සියඑම සේවාවන් සැපයීමටත් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ සියඑම සේවා ක්‍රියාවලීන් අධීක්ෂණය කරමින් මැනීම කරමින් නිරන්තර වැඩි දියුණු කිරීමත්, නෛතික සහ ව්‍යවස්ථාමය අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමත්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය සමාජයීය වගකීමකින් යුතුව කළමණාකරණය කිරීමත් වෙනුවෙන් දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය ISO 9001:2008 තත්ත්ව සහතිකය දිනාගත් වගයි.

 විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සහ විදේශ පුහුණු


දකුණු පළාත් සභා

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ බලය බෙදාහැරීමේ ප්‍රතිපත්තියට අනුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දහතුන්වන සංශෝධනයට හා 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව පිහිටුවන ලද පළාත් සභා අටෙන් එකකි දකුණු පළාත් සභාව.

ගරු පළාත් ආණ්ඩුකාර        ආචාර්ය හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා

ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා       ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමා

අමාත්‍ය මණ්ඩලය හා මන්ත්‍රීවරුන් ලේඛණය

ප්‍රධාන ලේකම්                    ආර්.සී. ද සොයිසා මහතා

 

දිස්ත්‍රික්ක හා භූමි ප්‍රමාණ

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය                    

1,673 km2 (646 sq mi)

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

1,246 km2 (481 sq mi)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

2,593 km2 (1,001 sq mi)

 

  ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට
දකුණු පළාත
මහ නගර සභා
1
1
1
3
නගර සභා
2
1
1
4
ප්‍රාදේශීය සභා
17
15
10
42
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ
19
16
12
47
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ
896
650
576
2122
ගම්මාන
2446
1658
1338
5442


View Larger Map

පළාත් ගීතය         පළාත් කොඩිය      පළාත් පුෂ්පය හීන් බෝවිටියා(Osbeckia octranda)

 

අපගේ දැක්ම

භාවිත‍යෙන් අර්ථවත් ‍කෙ‍රෙන යහපාලනය තුලින් සෞභාග්‍යමත් දකුණු පළාතක්.

 

අපගේ මෙහෙවර

 

දකුණු පළාත තුල පවතින මානව, මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරණ සංකල්පයන් මත කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ‍මෙ‍හෙයවීම තුලින් පළාත තුල ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය ඉහල තලයකට ‍ගෙන ඒම සහ ජාතික ආර්ථිකයට ඉහල දායකත්වයක් ලබා දීම. 

 

Office of the Chief Secretary - Southern Province.

නිවාඩු නිකේතනය - බෝගහපැලැස්ස

යාවත්කාලින කලේ: 22-02-2018.